• info@gezondheidszorgzonderafstand.nl
  • West-Brabant
header_3

Implementatieplan mbo

Inleiding

Bij zorgorganisaties staat de toegankelijkheid van de zorg door o.a. tekort aan arbeidspotentieel, inzetbare capaciteit en financiële middelen onder druk. De vergrijzing zal de komende jaren hard toe gaan slaan en de toegankelijkheid verder in het gedrang brengen. Ouderen blijven langer thuis wonen en krijgen te maken met steeds complexere zorg. De vraag en urgentie van nieuwe technologische oplossing neemt daarom snel toe (Bron: Verkenning CbusineZ, 2020). De Smart Glasses technologie is een van deze nieuwe oplossingen waarmee de arbeidsproductiviteit en duurzame inzetbaarheid van zorgverleners kan worden vergroot. Met dezelfde zorgcapaciteit kan meer (en complexere) zorg worden verleend, aangezien kennis en deskundigheid altijd beschikbaar is.

Hoe werkt dit? De zorgmedewerker draagt een slimme bril waarin een camera zit en kan direct tijdens de zorgverlening – met de handen vrij – contact leggen met een verpleegkundige of arts/specialist. De verpleegkundige of arts/specialist kan meteen door de ogen van de zorgmedewerker meekijken en ondersteuning bieden. Hiermee is de gewenste kennis op het gewenste moment beschikbaar om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren met veel tijdsbesparingen (en daarmee arbeidsproductiviteit) tot gevolg.

In onze omgeving zien we al verschillende organisaties gebruik maken van deze technologie. Om de studenten hier goed op te kunnen voorbereiden gaan we er hier op school mee aan de slag. In dit document lees de benodigde stappen om met de bril aan des slag te kunnen gaan binnen de schoolse context.

Doelstelling

Het doel van het project is de studenten bekend te maken met de inzet van deze technologie, ofwel het inzetten van een slimme bril. Als onderwijsinstelling willen we studenten zo goed mogelijk voorbereiden op de beroepspraktijk, waar dit soort technologische ontwikkelingen steeds vaker worden ingezet. Na het doorlopen van de training moet het voor de studenten duidelijk zijn wat het betekent om met een slimme bril te werken. Wat de voordelen zijn en welke kansen het biedt. Qua gebruik moet de student ook overweg kunnen met de bril zodat hij/zij direct aan de slag kan mocht hij/zij zo’n slimme bril in de praktijk tegenkomen.

Om bovenstaande doelstellingen te halen kiezen we er als onderwijsinstelling voor om de slimme bril eerst in een klassikale context in te zetten. Tijdens een lessenserie maken de studenten gebruik van de slimme bril en leren hiermee omgaan. Nadat het technische stuk is behandeld nemen we een casus zodat de studenten kunnen oefenen met de materie. Hiervoor is het goed om zowel een praktijklokaal als een theorielokaal in te zetten. De student met de bril voert in het praktijklokaal enkele handelingen uit, waarbij de studenten in het theorielokaal mee kunnen kijken en instructies kunnen geven.

Inrichten van de benodigde ICT

Voordat we daadwerkelijk aan de slag kunnen met de brillen moet de infrastructuur binnen de onderwijsorganisatie worden ingericht. Dit betekent dat de juiste hardware aanwezig moet zijn (Bril en telefoon/tablet) en dat deze devices aan het aanwezige netwerk moeten worden gekoppeld.

Trainen van docenten

Naast dat de apparatuur in orde moet zijn is het ook van belang dat de aanwezige docenten weten hoe ze met de bril om moeten gaan. Zowel op het gebied van user-cases als de werking. Op de volgende pagina vind je voor beide onderdelen de benodigde informatie: https://www.gezondheidszorgzonderafstand.nl/docenten

OnderdeelOmschrijving

Doel van het project

Doel van het project is de studeten kennis te laten maken met nieuwe technieken wat ze voorbereid op de praktijk.

Inrichten van de ICT

Om met de slimme bril te kunnen werken moet deze verbonden zijn aan het netwerk met alles wat daarbij komt kijken.

Trainen van docenten

Docenten moeten weten hoe de bril werkt en hoe deze in de praktijk wordt ingezet.

Praktijklessen verzorgen

Aan de hand van een aantal use-cases worden de praktijklessen met de slimme bril verzorgd.

Evalueren

Na de lessen wordt met de studenten geëvalueerd hoe de lessen bijdragen aan hun ontwikkeling en worden de lessen daar waar nodig bijgesteld.