• info@gezondheidszorgzonderafstand.nl
  • West-Brabant
header_2

Implementatieplan hbo

Inleiding

Bij zorgorganisaties staat de toegankelijkheid van de zorg door o.a. tekort aan arbeidspotentieel, inzetbare capaciteit en financiële middelen onder druk. De vergrijzing zal de komende jaren hard toe gaan slaan en de toegankelijkheid verder in het gedrang brengen. Ouderen blijven langer thuis wonen en krijgen te maken met steeds complexere zorg. De vraag en urgentie van nieuwe technologische oplossing neemt daarom snel toe (Bron: Verkenning CbusineZ, 2020). De Smart Glasses technologie is een van deze nieuwe oplossingen waarmee de arbeidsproductiviteit en duurzame inzetbaarheid van zorgverleners kan worden vergroot. Met dezelfde zorgcapaciteit kan meer (en complexere) zorg worden verleend, aangezien kennis en deskundigheid altijd beschikbaar is.

Hoe werkt dit? De zorgmedewerker draagt een slimme bril waarin een camera zit en kan direct tijdens de zorgverlening – met de handen vrij – contact leggen met een verpleegkundige of arts/specialist. De verpleegkundige of arts/specialist kan meteen door de ogen van de zorgmedewerker meekijken en ondersteuning bieden. Hiermee is de gewenste kennis op het gewenste moment beschikbaar om kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren met veel tijdsbesparingen (en daarmee arbeidsproductiviteit) tot gevolg.

In onze omgeving zien we al verschillende organisaties gebruik maken van deze technologie. Om de studenten hier goed op te kunnen voorbereiden gaan we er hier op school mee aan de slag. In dit document lees de benodigde stappen om met de bril aan des slag te kunnen gaan binnen de schoolse context.

 

Doelstelling

Bijdragen aan het waardevol inzetten van zorg- en of sociale technologie binnen het veranderende zorg- en welzijnswerkveld.

De implementatie is succesvol wanneer de Smartglass een vaste plek heeft in het onderwijs en studenten onderzoek willen doen met de bril en de bril testen in de praktijk. Ze kunnen de bril direct gebruiken in het werkveld  en zijn bekend met de inzet van technologie, dus ook met de Smartglasses.

Als onderwijsinstelling willen we studenten zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomstige beroepspraktijk waar steeds vaker gebruik wordt gemaakt van technologie. Dit betekent dat je kennis tot je kan nemen over de nieuwste technologische middelen en de functie die zij vervullen binnen de zorgvraag. Bij de Smartglasses kan door middel van de gezamenlijk ontwikkelde content studenten extra informatie geven. Praktisch kan iedere student fysiek ervaring op doen met de smartglass en de applicatie.  Na het doorlopen van de training moet het voor de studenten duidelijk zijn wat het betekent om met een slimme bril te werken. Wat de voordelen zijn en welke kansen het biedt. Qua gebruik moet de student ook overweg kunnen met de bril zodat hij/zij direct aan de slag kan mocht hij/zij zo’n slimme bril in de praktijk tegenkomen.

 

Inrichten van de benodigde ICT

Voordat we daadwerkelijk aan de slag kunnen met de brillen moet de infrastructuur binnen de onderwijsorganisatie worden ingericht. Dit betekent dat de juiste hardware aanwezig moet zijn (Bril en telefoon/tablet) en dat deze devices aan het aanwezige netwerk moeten worden gekoppeld. Voor het meenemen van de bril naar elders is het een voorwaarde dat de WiFi voldoet en constant is. Om dit toegankelijk te maken kan er van de Wifi een QR-code worden gemaakt.

 

Trainen van docenten

Docenten van de verschillende opleidingen, zoals Social Work, Fysiotherapie, Verpleegkunde en Mens en Techniek kunnen informatie over de bril krijgen door ervaren medewerkers, bijvoorbeeld van een innovatielab op school. Naast dat de apparatuur in orde moet zijn is het ook van belang dat de aanwezige docenten weten hoe ze met de bril om moeten gaan. Zowel op het gebied van user-casus als de werking. Op de volgende pagina vind je voor beide onderdelen de benodigde informatie: https://www.gezondheidszorgzonderafstand.nl/docenten/

OnderdeelOmschrijving

Doel van het project

Doel van het project is de studenten kennis te laten maken met nieuwe technieken waardoor zij goed voorbereid de praktijk in stromen met een open houding naar zorgtechnologie toe.

Inrichten van de ICT

Om met de slimme bril te kunnen werken moet deze verbonden zijn aan het netwerk met alles wat daarbij komt kijken. Dit is gebeurd tijdens de duur van het project en wordt daarna doorgezet.

Docenten

Docenten moeten weten hoe de bril werkt en hoe deze in de praktijk wordt ingezet.

De lessen

Aan de hand van een aantal usecases worden lessen in corona tijd met de slimme bril verzorgd. Docenten en studenten worden op een bepaalde (online en offline?) plek geïnformeerd over de werking van de bril en de verwijzing naar de website wordt verstrekt. In het curriculum van verschillende opleidingen wordt een kennismaking met de slimme bril opgenomen. Bij voorkeur wordt er een bredere zorgtechnologie leerlijn ontwikkeld, waarin dit verankerd wordt. Op afstand zorg verlenen in het algemeen, en de slimme bril in het bijzonder, maken hiervan dan onderdeel uit.

Evalueren

Na de lessen wordt met de studenten en docenten geëvalueerd hoe de bril kan bijdragen aan hun professionalisering. Docenten en studenten worden bevraagd over de toekomstmogelijkheden van de verschillende technologieën.